علمدار جبهه :: حاج حسین خرازی
4412424 مقام معظم رهبری  همت مضاعف و مايوس كردن دشمن
4412427 مقام معظم رهبری  نظام براي مردم
4412044 مقام معظم رهبری  اعتقاد به شهادت
4412045 مقام معظم رهبری  ايستادگي ملت ايران
4412423 مقام معظم رهبری  گناه بزرگ
4412046 مقام معظم رهبری  ما راينا الا جميلا
4412052 مقام معظم رهبری  فرهنگ چيست1
4412054 مقام معظم رهبری  ملاك موافقت و مخالفت
4412051 مقام معظم رهبری  عامل اصلي
4412049 مقام معظم رهبری  طلايه داران جبهه
4412053 مقام معظم رهبری  فرهنگ چيست 
4412255 مقام معظم رهبری  اتكا جوانان به خود
4412147 مقام معظم رهبری  نقش جوانان در فتنه ي 88
4412043 مقام معظم رهبری  عظمت ايران و شهدا
4412048 مقام معظم رهبری  رمز پيروزي
4412150 مقام معظم رهبری  بسيج و مجاهدت
4412141 مقام معظم رهبری  تكاپو براي رسيدن به هدف
4412140 مقام معظم رهبری  تلاش براي سربلندي ايران
4412047 مقام معظم رهبری  رمز اقتدار ملتها
4412139 مقام معظم رهبری  خطاب به جوانان
4412142 مقام معظم رهبری  يكي از دو بهترين
4412146 مقام معظم رهبری  در صحنه ماندن جوانان
4412143 مقام معظم رهبری  اجر الهي
4412144 مقام معظم رهبری  گشاده رو بودن مسولين
4412136 مقام معظم رهبری  دشمن شناسي
4412135 مقام معظم رهبری  بصير كيست
4412258 مقام معظم رهبری  جهاد اسلامي
4412260 مقام معظم رهبری  معناي امتحان
4412152 مقام معظم رهبری  معناي بسيج
4412145 مقام معظم رهبری  توفيق خدمت
4412151 مقام معظم رهبری  فرداي ملت ايران 
4412254 مقام معظم رهبری  بسيج،بسيج دلها
4412138 مقام معظم رهبری  جوان مسلمان ايراني
4412253 مقام معظم رهبری  اساس دشمني با ايران
4412730 مقام معظم رهبری  ما اسلامي هستيم 4
4412153 مقام معظم رهبری  نشانه هاي ضعف دشمن
4412137 مقام معظم رهبری  جوان
4412734 مقام معظم رهبری  انقلاب و استقلال سياسي
4412154 مقام معظم رهبری  شاخص براي بسيجيان
4412256 مقام معظم رهبری  عيد قربان در كلام رهبر
4412508 مقام معظم رهبری  مواظبت در تشخيص
4412733 مقام معظم رهبری  انقلاب ما
4412505 مقام معظم رهبری  اقتدار ملت ايران
4412731 مقام معظم رهبری  ايران و قضيه ي هسته اي
4412504 مقام معظم رهبری  بيداري همه اقشار
4412148 مقام معظم رهبری  بسيج آيت الهي
4412259 مقام معظم رهبری  خواسته ي اسلام
4412257 مقام معظم رهبری  ايمان و ملت
4412149 مقام معظم رهبری  بسيج و ايمني نظام
4412680 مقام معظم رهبری  وحدت در كلام رهبري
4412506 مقام معظم رهبری  اسلام،دين عدل
4412732 مقام معظم رهبری  قانون اساسي
4412729 مقام معظم رهبری  حكومت مردم سالاري
4412503 مقام معظم رهبری  عكس العملهاي دشمنان
4412507 مقام معظم رهبری  جمهوري اسلامي درسي براي ملتها
4412888 مقام معظم رهبری  وظيفه ي مسلمانان
4412735 مقام معظم رهبری  امام و كلمه جمهوري اسلامي
4412738 مقام معظم رهبری  تفرقه،منافي با پيشرفت
4412889 مقام معظم رهبری  آمريكا و مردم ملتها
4412890 مقام معظم رهبری  درخشش انقلاب
4412737 مقام معظم رهبری  مهمترين مساله انقلاب ما
4412886 مقام معظم رهبری  با قرآن خود را بسازيد
4412736 مقام معظم رهبری  همه چيز در اسلام
4412891 مقام معظم رهبری  اساس مشكل در دنياي اسلام
4412887 مقام معظم رهبری  ملت مستقل
4412894 مقام معظم رهبری  جوان و نيروي جواني
4412893 مقام معظم رهبری  ولادت نبي مكرم
4412892 مقام معظم رهبری  اولين اثر وحدت اسلامي نوشته شده در تاريخ یکشنبه ششم فروردین ۱۳۹۱ توسط "سید یاسر"